Młodzi Polacy ze Wschodu wracają do Ojczyzny swoich przodków.

Chcemy dać im szansę, której nie dostali ich dziadkowie.
Nasi Uczniowie
Nasi Uczniowie są potomkami tych, którzy wiele lat temu zostali zmuszeni do opuszczenia Polski. Ich historia miała potoczyć się inaczej. Mieli zapomnieć o swoim kraju. Jednak miłość i tęsknota za ukochaną Ojczyzną przekazywane z pokolenia na pokolenie były zdecydowanie silniejsze. Teraz Młodzi Polacy wracają do Polski, by spełnić marzenie swoich dziadków i by dokończyć ich historię. Uczą się w Liceum Polonijnym i chcą, by ich rodzina i ich Ojczyzna mogły być z nich dumne.
Zostań mecenasem
Mecenas wspiera finansowo konkretnego, wybranego przez siebie ucznia, przekazując regularnie, co miesiąc zdeklarowaną kwotę.
Może nim zostać jedna osoba, ale może to być również grupa osób, która wspólnie wspiera jednego z uczniów.
Jak jeszcze możesz pomóc?
Przekaż 1,5% podatku
Dzięki 1,5% Twojego podatku pomagamy kolejnym Młodym Polakom w ich powrocie do Ojczyzny, którą ich rodzina utraciła wiele lat temu.
Zorganizuj koncert
Nasi Uczniowie aktywnie biorą udział w akcji ,,Witajcie w domu” i koncertują w parafiach w całej Polsce, zachęcając do wsparcia szkoły.
Zostań wolontariuszem
Chcesz zaangażować się w inny sposób i pomóc Młodym Polakom ze Wschodu wrócić do Ojczyzny ich przodków? Dołącz do nas!

Ustaw stałe zlecenie darowizny z zagranicy:

Przekaż darowiznę z zagranicy:

Dla szybkich przelewów z Polski:

Dane do przelewów tradycyjnych:

Fundacja Dla Polonii
Ul. Bobrowiecka 9 
00-728 Warszawa

Nr konta dla wpłat z Polski:
86 1240 6175 1111 0010 4598 7860

Dla wpłat zagranicznych w dolarach:
IBAN PL 89 1240 6175 1787 0010 5894 0269

SWIFT (BIC) PKOPPLPW

Dla wpłat zagranicznych w euro:
IBAN PL 97 1240 6175 1978 0010 6849 1768

SWIFT (BIC) PKOPPLPW

Tytułem:
Darowizna dla młodzieży z Liceum Polonijnego

Nr KRS:
0000423252

Kontakt

Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne
Kolegium św. Stanisława Kostki
ul. Bobrowiecka 9 (budynek A),
00-728 Warszawa
tel./fax 22 559 21 10, 505 714 553
sekretariat@liceumpolonijne.edu.pl

Organ prowadzący szkołę:
Fundacja “Dla Polonii”
www.fundacjadlapolonii.pl

Dzięki dofinansowaniu ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą  Fundacja “Dla Polonii” może w 2022 r. przeprowadzić nienastępujące projekty:

“Witamy w domu – pobyt i edukacja kulturalna młodzieży polskiego pochodzenia ze wschodu uczącej się w LON Kolegium Św. Stanisława Kostki w Warszawie” – to wieloletni program kształcenia językowego      i kulturowego młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

W RAMACH PROGRAMU „POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022”

„Witamy w domu- wyżywienie młodzieży polskiego pochodzenia ze wschodu uczących się w Liceum Polonijnym Kolegium Św. Stanisława Kostki”

Dofinansowanie: 620 000 zł

Całkowita wartość: 989 160 zł