Wiadomości, które otrzymujemy od naszych tegorocznych maturzystów sprawiają, że rośniemy w dumę. Prawo, informatyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja, budownictwo, logistyka, psychologia, biotechnologia, chemia medyczna, fizjoterapia, dietetyka to tylko niektóre z wybranych przez nich kierunków. Będą je studiować na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Politechnikach Warszawskiej i Wrocławskiej, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytetach Medycznych w Warszawie i Lublinie, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej a nawet na uczelniach w Wiedniu i Wilnie. Oprócz tego, niektórzy mogą pochwalić się uzyskanym certyfikatem potwierdzającym znajomość języka polskiego na poziomie C1. Gratulujemy Wam i życzymy dalszych sukcesów!