DARCZYŃCY AKCJI #PrzyWspólnymStole

11.07 – 02.10

Wanda R. – 400 zł
Mieczysław B. – 50 zł
Elżbieta J. – 39,90 zł
Grażyna S-T. – 100 zł
Violetta C.- 100 zł
Konrad W. – 100 zł
Bartosz M. – 100 zł
Barbara P. – 100 zł
Aleksandra S. – 50 zł
Marcin Z. – 150 zł
Marek W. – 20 zł
Elżbieta T. – 100 zł
Marcin P. – 40 zł
Michał C. – 20 zł
Lucyna P. – 100 zł
Waldemar W. – 300 zł
Michał T. – 250 zł
Beata M. – 50 zł
Elżbieta J. – 34,21 zł
Grażyna S-G. – 100 zł
Urszula C. – 100 zł
Krystyna N. – 50 zł
Barbara K. – 100 zł
Ewa K. – 100 zł
Gabriel N. – 200 zł
Władysław P. – 100 zł
Maciej G. – 100 zł
Izabela S. – 20 zł
Piotr W. – 20 zł
Tadeusz J. – 50 zł
Arkadiusz P. – 150 zł
Edward J. – 100 zł
Małgorzata W. – 20 zł
Jaromir J. – 100 zł
Halina P. – 20 zł
Jarosław R. – 50 zł
Ewa S. – 100 zł
Andre G. – 300 zł
Anonim – 300 zł
Mirosław K. – 50 zł
Joanna K. – 200 zł
Teresa R. – 100 zł
Mirosław P. – 500 zł
Urszula W-S. – 100 zł
Tomasz U. – 50 zł
Maciej P. – 100 zł
Janusz B. – 50 zł
Stanisław B. – 1 074 zł
Stanisław K. – 2 500 zł
Antoni P. – 100 zł
Michał B. – 100 zł
Maciej K. – 200 zł
Maria K. – 50 zł
Władysław P. – 100 zł
Bogusław M. – 200 zł
Zbigniew A. – 50 zł
Lech N. – 100 zł
Marcin M. – 820 zł
Paulina Ż. – 30 zł
Agnieszka i Jan N. – 50 zł
Amadeusz P. – 5 zł
Jan W. – 200 zł
Barbara S. – 30 zł
Aleksandra G. – 20 zł
Paulina B. – 50 zł
Kinga J. – 70 zł
Irena Z. – 500 zł
Barbara S. – 50 zł
Marcin K. – 100 zł
Xenia K. – 100 zł
Violetta W. – 80 zł
Katarzyna M. – 50 zł
Amadeusz P. – 20 zł
Jadwiga Ł. – 100 zł
Wojciech K. – 100 zł
Wojciech M. – 50 zł
Ludwika S. – 20 zł
Anna K. – 400 zł
Barbara S. – 100 zł
Jadwiga Ł. – 100 zł
Marek M. – 100 zł
Jakub B. – 500 zł
Paweł S. – 20 zł
Dawid M. – 50 zł
Justyna M. – 100 zł
Wojciech H. – 30 zł
Kornelia P. – 250 zł
Andrzej L. – 50 zł
Mariusz T. – 70 zł
Szymon R. – 120 zł
Anna K. 50 zł
Jan K. – 20 zł
Paweł K. – 200 zł
Julita D. – 50 zł
Janusz i Hania S. – 1 000 zł
Maria O. – 40 zł
Jacek Ł. – 20 zł
Jadwiga D. – 50 zł
Piotr G. – 50 zł
Bartosz K. – 200 zł
Wiesława S. – 20 zł
Zbigniew K. – 50 zł
Kazimierz K. – 100 zł
Jacek B. – 100 zł
Wanda R. – 1 500 zł
Edward R. – 500 zł
Artur B.-  200 zł
Krzysztof W. – 300 zł
Stanisław K. – 2 000 zł
Stanisław Ł. – 80 zł
Maria K. – 50 zł
Tomasz N. – 300 zł
Marcin P. – 20 zł
Jacek B. – 100 zł
Dariusz S. – 3 zł
Jarosław W. – 25 zł
Irena H. – 100 zł
Bartłomiej P. – 20 zł
Anna P. – 250 zł
Marcin K. – 100 zł
Bogumiła C. – 30 zł
Xenia K. – 100 zł
Kamil B. – 32 zł
Agata T. – 50 zł
Marcin Sz. – 30 zł
Bogdan M. – 20 zł
Anonimowy Darczyńca – 100 zł
Piotr W. – 20 zł
Mariusz P. – 200 zł
Marek G. – 15 zł
Andrzej S. – 50 zł
Jerry K. – 100 zł
Przemysław T. – 50 zł
Renata M. – 600 zł
Maria B. – 50 zł
Łukasz G. – 15 zł
Amadeusz P. – 5 zł
Katarzyna M. – 50 zł
Paulina Ż. – 30 zł
Danuta H. – G. – 300 zł
Kazimierz G. – 1000 zł
Barbara P. – 302 zł
Iwona M. – 100 zł
Zofia K. – 30 zł
Mateusz D. – 20 zł
Maciej Sz. – 100 zł
Maciej K. – 200 zł
Kazimierz Ś. – 100 zł
Krzysztof S. – 200 zł
Szymon L. – 20 zł
TIP TOPOL Sp. z o. o. – 2000 zł
Leszek M. – 100 zł
Jacek P. – 100 zł
Teresa N. – 50 zł
Andrzej i Renata P. – 150 zł
Katarzyna K. – 50 zł
Katarzyna W.- O. – 20 zł
Franciszek G. – 200 zł
Janusz R. – 20 zł
Mirosława K. – 100 zł
Stanisław R. – 250 zł
Zdzisława W. – 100 zł
Renata B. – 50 zł
Mieczysław S. – 150 zł
Seweryn S. – 60 zł
Stefan G. – 70 zł
Artur B. – 200 zł
Stanisław i Halina S. – 100 zł
Maria W. – 500 zł
Kasper F. – 100 zł
Jan H. – 50 zł
Jaromir J. – 100
Adam S. – 100 zł
Renata K. – 300 zł
Marzena T. – 50 zł
Jarosław R. – 50 zł
Robert S. – 100 zł
Grażyna B. – 50 zł
Artur F. – 100 zł
Amadeusz P. – 21 zł
Tadeusz i Ewa J. – 30 zł
Mieczysław B. – 100 zł
Anna S. – 300 zł
Agnieszka Z. – 1000 zł
Halina P. – 20 zł
Indywidualna praktyka lekarska J.G. – 100 zł
Jacek S. -100 zł
Lesław K. -100 zł
Bartosz M. – 500 zł
Weronika W. – 500 zł
Jacek M. – 200 zł
Andrzej L. – 50 zł
Elżbieta S.-M. – 500 zł
Elżbieta J. – 28 zł
Bożena L. – 30 zł
Elżbieta T. – 100 zł
Maciej G. – 30 zł
Antonina Z. – 100 zł
Dorota D. – 50 zł
Regina i Sławomir P. – 200 zł
Aleksander O. – 300 zł
Agnieszka Cz. – 30 zł
Zdzisław H. – 80 zł
Maria W. – 100 zł
Mirosław L. – 10 zł
Radosław Cz.-R. – 150 zł
Wojciech Sz. – 100 zł
Michał C. – 20 zł
Michał M. – 2000 zł
Alina Sz. – 100 zł
Andrzej K. – 100 zł
Franciszek O. – 40 zł
Sabina i Karol M. – 150 zł
Halina T. – 50 zł
Wojciech P. – 300 zł
Paweł D. – 10 zł
Błażej K. – 1000 zł
Krzysztof K. – 300 zł
Wiktor M. – 200 zł
Teresa T. – 50 zł
Ilona L. – 100 zł
Sławomir Z. – 50 zł
Gabriela D. – 30 zł
Wojciech M. – 150 zł
Janusz K. – 200 zł
Andrew N. – 1000 zł
Adam U. – 0.50 zł
Robert B. – 50 zł
Maciej P. – 100 zł
Jerzy L. – 100 zł

Maria S.-D.- 100 zł

Włodzimierz Z. – 100 zł

Dorota P. – 50 zł

Jerzy G. – 200 zł

Grażyna S.-G. – 200 zł

Elżbieta A. – 220 zł

Maciej Sz. – 40 zł

Joanna Sz. – 100 zł

Sabina M. – 50 zł

Beata S. – 20 zł

Marcin O. – 1000 zł

Iwona J. – 100 zł

Radosław P. -100 zł

Bogusław M. – 200 zł

Barbara R. – 200 zł

Jan P. – 100 zł

Krzysztof P. – 1000 zł

Jacek R. – 150 zł

Marta G. – 100 zł

Dorota Z. – 100 zł

Dariusz S. i Maria G.-S. – 1025,95 zł

Cezary P. – 50 zł

Joanna D. – 1000 zł

Krzysztof F. – 100 zł

Krzysztof Ś. – 100 zł

Adrian O. – 300 zł

Łukasz R. – 50 zł

Piotr S. – 25 zł