Podnoszą z ziemi przez uszanowanie

Dla darów nieba,

Tęskno mi, Panie…” – te słowa brzmią w naszych uszach i sercach od tygodnia. Najpierw analiza i interpretacja utworu Cypriana Kamila Norwida na lekcjach polskiego, potem nauka na pamięć oraz jego recytacja. A tymczasem w niedzielne popołudnie można było posłuchać również „Mojej piosnki II” podczas koncertu upamiętniającego pierwsze po II wojnie światowej częściowo wolne wybory parlamentarne, które w 1989 roku zakończyły się zwycięstwem opozycji solidarnościowej. W koncercie nawiązującym do tego przełomowego momentu w historii Polski wzięło udział wielu artystów polskiej sceny muzycznej. Projekt “Wolność kocham i rozumiem” został zrealizowany przez Biuro „Niepodległa”, a sfinansowany z budżetu Państwa w ramach środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.