Nasza pierwsza kampania pod hasłem „Twój 1% – mój powrót do Ojczyzny” spotkała się z wielką i pozytywną reakcją. Ponad pół tysiąca przyjaciół i sympatyków Fundacji Dla Polonii podarowało 1% swojego podatku dla polskiej młodzieży ze Wschodu.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom, którzy wpisali numer KRS naszej fundacji do swoich deklaracji podatkowych PIT w rozliczeniu za 2015 rok. Dziękujemy za dobre serce, ofiarność i zaufanie, jakim nas obdarzyliście.

Dużo otrzymaliśmy…

Na podstawie informacji otrzymanych z urzędów skarbowych i po podsumowaniu wpłat z tytułu 1% podatku, na konto Fundacji Dla Polonii wpłynęła kwota w wysokości 85.933,22 zł. Numer KRS fundacji wpisało w deklaracjach podatkowych 534 Darczyńców z całej Polski.

Przekazane nam darowizny przeznaczamy na dofinansowanie kosztów nauki, utrzymania i wyżywienia uczniów polskiego pochodzenia ze wschodu w Liceum Polonijnym w Warszawie.

Dużo dajemy

Fundacja „Dla Polonii” jest organizacją pożytku publicznego (OPP), która pomaga w edukacji młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu oraz rodzinom repatriantów powracającym do Polski. Cel ten realizujemy przede wszystkim poprzez gromadzenie funduszy i pomoc rzeczową dla Liceum Polonijnego Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie.

Jako fundacja działamy od 2012 roku i pomogliśmy już ponad 430 uczniom ze wschodu. Gromadzimy fundusze na ich naukę, mieszkanie w przyszkolnym internacie, zakup posiłków, pomocy edukacyjnych i zajęcia pozalekcyjne.

Od września 2016 r. mamy pod opieką 130 uczniów z dziewięciu krajów: z Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Kazachstanu, Uzbekistanu, Rosji, Armenii, Gruzji i Tadżykistanu. Zapewniamy uczniom całodobową opiekę, gdyż ich rodziny pozostały w domach na wschodzie, w niektórych przypadkach nawet 5000 km od Polski.

Dzięki pomocy wielu Ludzi Dobrej Woli możemy wspierać działalność Liceum Polonijnego i zapewnić odpowiednie warunki do powrotu do Polski dla kolejnych uczniów i ich rodzin.

1% podatku za kolejny rok

Już wkrótce, bo od 1 stycznia, będzie możliwe podarowanie naszym uczniom 1% podatku za 2016 r. Mamy nadzieję, że w kolejnym roku podatkowym także będziemy razem z Polakami ze wschodu.

Dziękujemy i serdecznie wszystkich pozdrawiamy!

Ewa Petrykiewicz wraz z zespołem Fundacji Dla Polonii

P.S. Zapamiętajcie nasz numer KRS: 0000423252!

20 października 2 20października