Dzień Flagi Narodowej to święto, które na trwale wpisało się w kalendarz ważnych majowych rocznic i upamiętnień. Przypada ono w przeddzień uroczystości Dnia Konstytucji 3-go Maja i jest okazją do uczczenia jednego z najważniejszych symboli naszej tożsamości. Polskiej Flagi Narodowej!

Jako Szkoła byliśmy niezwykle zaszczyceni zaproszeniem na centralne uroczystości do Belwederu. Naszej delegacji przewodniczyła Pani Dyrektor Ewa Petrykiewicz, której towarzyszył Jacek Olbrycht, Dyrektor ds. Projektów Fundacji „Dla Polonii” oraz trójka uczniów z 2-giej klasy: Amina, Artur i Daniel.

Obecność Pana Prezydenta Andrzeja Dudy i Jego Małżonki Agaty Kornhauser-Dudy w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego nadała temu wydarzeniu szczególnie podniosły charakter. Para Prezydencka skierowała do zebranych gości słowa pozdrowień i podziękowań, podkreślając troskę, pamięć i szacunek jakimi winniśmy darzyć polską flagę narodową, znak naszej suwerenności, sztandar, za który przelewali krew Polacy walcząc o Jej niepodległość.

Po zakończeniu części oficjalnej, zaproszeni goście, w tym nasza delegacja, udali się do sal Belwederu na świąteczny poczęstunek i dalsze rozmowy. Była to sposobność, by osobiście podziękować Parze Prezydenckiej za tak miłe zaproszenie i opowiedzieć o naszych planach i zamierzeniach. Nie omieszkaliśmy zrobić sobie kilka pamiątkowych zdjęć z Dostojnymi Gospodarzami tego wydarzenia.

Był to bardzo piękny dzień, który będziemy długo wspominać.