Metody pracy z uczniem słabo znającym język polski i prezentacja rezultatów projektu „Podobieństwa w różnorodności” to główne punkty konferencji dla nauczycieli i wychowawców, którą w Warszawie zorganizowała Fundacja „Dla Polonii”.

27 lutego 2017 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym przy ul. Bobrowieckiej 9 w Warszawie odbyła się konferencja zatytułowana: „Jak uczyć młodzież ze Wschodu”. Swoimi doświadczeniami edukacji młodzieży wielokulturowej podzielili się nauczyciele i dyrektorzy ze szkół z Polski i Litwy, których uczniowie i kadra pedagogiczna bezpośrednio uczestniczyli w realizacji projektu „Podobieństwa w różnorodności” i wymianie młodzieży w ramach programu Erasmus+.

konferencja07