Jest już dostępna książka „Pamiętaj o domu” autorstwa pani profesor Anny Pragłowskiej, nauczycielki literatury i języka polskiego w Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie. Książka jest jednym z efektów realizacji projektu „Podobieństwa w różnorodności. Edukacja medialna młodzieży migranckiej pochodzącej ze środowisk wielokulturowych”.

Pani Pragłowska zawarła w tej publikacji opisy dziejów domów i dworów na ziemiach polskich z różnych okresów historycznych oraz zwyczaje ich właścicieli i mieszkańców. Narrację oparła na poezji i prozie najwybitniejszych polskich autorów, poczynając od Jana Kochanowskiego, poprzez twórczość m.in. Adama Mickiewicza, Aleksandra Fredry, Marii Konopnickiej, Jana Kasprowicza, Zofii Kossak-Szczuckiej, Stefana Żeromskiego, aż do utworów autorów współczesnych. Już same tytuły rozdziałów „Dom zapamiętany”, „Dom upragniony”, „Dom utracony” czy „Dom powrotów” wskazują czytelnikowi jak złożone i czasami trudne były losy mieszkańców Rzeczypospolitej na przestrzeni ponad 1000-letniej historii naszego kraju.

Do książki dołączony został aneks pt. „Dom własny budowany na pamięci rodzinnego domu”, w którym znalazły się wypowiedzi o domach rodzinnych napisane podczas zajęć warsztatowych przez kilkudziesięciu uczniów z Kolegium św. Stanisława Kostki z Warszawy oraz z Gimnazjum Jana Pawła II w Wilnie.

Książka „Pamiętaj o domu” została wydana dzięki finansowaniu ze środków Unii Europejskiej z programu Erasmus+, a powstała w trakcie realizacji projektu „Podobieństwa w różnorodności. Edukacja medialna młodzieży migranckiej pochodzącej ze środowisk wielokulturowych”. Projekt ten przyczynił się do integracji młodzieży polskiego pochodzenia ze wschodu, którą opiekuje się Fundacja „Dla Polonii” oraz uczniów z Gimnazjum Jana Pawła II w Wilnie.

27 stycznia