22 września podczas uroczystości Dnia Patrona szkoły Św. Stanisława Kostki miała miejsce oficjalna premiera pierwszej w historii szkoły płyty CD pt. „Muzyka ponad granicami” w wykonaniu chóru uczniów Liceum Polonijnego. Fragment koncertu chóru został wyemitowany w telewizji TVP Polonia.

Śpiew klasycznych utworów pomaga we wzajemnym zrozumieniu różnic kulturowych, a także ułatwia młodym ludziom poznanie wspólnego dziedzictwa muzycznego. W nagraniu szesnastu utworów na płycie CD udział wzięła młodzież pochodząca z polskich rodzin z Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Mołdawii, Rosji, Ukrainy i Uzbekistanu.

Chórzyści z Liceum Polonijnego to zarówno potomkowie Polaków, którzy po 1945 roku pozostali na utraconych przez Polskę obszarach Kresów, jak i tych zsyłanych dalej na południe i wschód. Każdy z nich, poza pamięcią o swych polskich korzeniach i tym, co z polskiej tożsamości przetrwało w jego rodzinnym środowisku, wnosi także z sobą kulturę kraju, w którym urodził się i wychował.

Zarejestrowany na płycie CD program odzwierciedla tę wielokulturową tożsamość zespołu – znalazły się tu zarówno utwory z kanonu pieśni polskiej – od „Gaude Mater Polonia” i najstarszej pieśni żołnierskiej „Idzie żołnierz” po „Czerwone maki spod Monte Cassino”, jak ludowe i popularne pieśni oraz piosenki różnych narodów zamieszkujących wschodnie kresy dawnej Rzeczypospolitej.

Istotnym rysem Chóru, jak i samego Liceum, jest ich katolicki profil, stąd, obok pieśni patriotycznych i ludowych, kolejną grupę nagranych utworów stanowią polskie, białoruskie i ukraińskie pieśni religijne.

Opiekunem chórzystów jest dyrygentka pani Irina Chachulska, absolwentka Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. W roku 2013 uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii-muzykologii. Prowadzi działalność naukową (związaną głównie z chorałem gregoriańskim) oraz dydaktyczno-artystyczną. Od 2011 r. kieruje chórem Kolegium św. Stanisława Kostki.

Nagranie płyty poprzedziły próby i warsztaty muzyczne poprowadzone w Liceum Polonijnym, które były bardzo dobrą okazją do odkrycia, rozwoju i pielęgnowania wrodzonych talentów muzycznych i wokalnych uczniów. W kilku utworach na płycie uczniowie zagrali także na skrzypcach i flecie.

Wydawcą płyty jest Fundacja „Dla Polonii”. Utwory zostały zarejestrowane przez profesjonalną firmę, która zapewniła montaż dźwięku, tłoczenie płyt muzycznych CD i wykonanie okładki graficznej typu digipack.

Nagranie występu chórzystów powstało w trakcie realizacji przez Fundację „Dla Polonii” projektu edukacyjnego pod nazwą „Muzyka ponad granicami”. Projekt jest współfinansowany przez Fundację Banku Zachodniego WBK w ramach konkurs grantowego Bank Ambitnej Młodzieży (edycja wiosna 2016).

Już wkrótce naszych chórzystów będzie można usłyszeć podczas Festiwalu Pieśni Patriotycznych, organizowanego w dniu 18 listopada 2016 r. z okazji obchodów Święta Niepodległości w Liceum Polonijnym w Warszawie.

10października 10października2