“PROJEKT V PIĘTRO”

W związku z panująca w kraju i na świecie epidemią Covid-19 oraz stale rosnącą liczbą uczniów w szkole, przystosowujemy kolejne piętro do dyspozycji naszych podopiecznych. Do tej pory internat mieścił się na 3 i 4 piętrze (oddzielne piętro dla chłopców i oddzielne dla dziewcząt). Teraz, chcemy rozszerzyć naszą działalność również na kolejne, najwyższe, 5 piętro budynku, w którym znajdują się pomieszczenia dla uczniów.

Aktualnie, jest to powierzchnia niezagospodarowana. Dlatego, aby przystosować obiekt, potrzeba remontu: wykonania instalacji elektrycznej i wentylacyjnej, postawienia ścian, wydzielenia pomieszczeń, zrobienia łazienek. W końcowym efekcie, chcemy, aby w tym miejscu znajdowały się kolejne pokoje, łazienki, pokoje izolacyjne – co jest dostosowaniem do wymogów sanitarnych na wypadek choroby któregoś z uczniów, a także sala do nauki dla młodzieży szkolnej. Koszt wykonania podstawowych prac przedsięwzięcia szacujemy na 275 000 zł.

Fundacja “Dla Polonii” jako organ prowadzący dla Liceum Polonijnego, jako szkoły niepublicznej, musi sam z własnych środków przeprowadzić remont. Nie dostaniemy na ten cel wsparcia ze środków samorządowych, ponieważ nie jesteśmy szkołą samorządową.

Dlatego zwracamy się do Państwa – naszych Darczyńców i Przyjaciół o pomoc w pozyskaniu kwoty potrzebnej na remont i dostosowanie przestrzeni. Będziemy również wdzięczni za udostępnianie naszej wiadomości dalej.

Konto do wpłat: PeKaO S.A.
86 1240 6175 1111 0010 4598 7860
tytułem: “projekt 5 piętro”

Razem możemy więcej!