W naszej szkole jest takie niezwykłe miejsce, kolorowe, ciche, gdzie panuje spokój, gdzie można zapomnieć o problemach, sprawdzianach i w ogóle całym świecie. Mogą tu przyjść wszyscy uczniowie i pracownicy Kolegium. Tym miejscem jest szkolna biblioteka. Założona została w styczniu 2018 roku z inicjatywy naszej nauczycielki języka polskiego – Katarzyny Wójcik. W jej powstanie zaangażowało się bardzo wiele osób. Książki pozyskiwane były od wielu prywatnych osób, z dotacji i innych środków. Biblioteka uległa powodzi, niestety wiele woluminów uległo zniszczeniu. Jednak resztę udało się uratować, przenieść na inne piętro i zaaranżować bibliotekę na nowo. Dziś liczy ok. 11 tysięcy książek. Oprócz gromadzenia, opracowywania i udostępniania biblioteka prowadzi również zajęcia czytelnicze i warsztaty biblioteczne. Na każdej przerwie uczniowie wypożyczają podręczniki, lektury, czytają czasopisma bądź przeglądają nowości na półkach, ale także odpoczywają na pufach, słuchają muzyki bądź zamykają oczy, łapiąc oddech przed następną lekcją. W jej jeszcze lepszym funkcjonowaniu pomagamy my, wolontariusze biblioteczni. Działamy odpowiedzialnie i według ustalonego planu, układamy książki, segregujemy je. Poświęcamy swój wolny czas, ale bardzo to lubimy. Taka praca z książką to naprawdę wielka przyjemność! Warto pomagać bezinteresownie, angażować się w działania wolontariackie i oczywiście warto czytać. Nie zapominajmy: „Czytanie poszerza horyzonty i grozi posiadaniem własnego zdania!”.

Polina, Yana, Darya, Danil, Victoria