Szkoła

Liceum początkowo mieściło się w warszawskich Pyrach przy Domu Dziecka nr 10. W 2001 roku przeniosło się do Wilanowa, gdzie miało swoją siedzibę przez 12 lat przy ul. Kolegiackiej 1 w budynkach parafialnych Parafii św. Anny. Od 2012 r. Liceum Polonijne wraz z bursą znajdują się w wynajmowanych budynkach w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym przy ul. Bobrowieckiej 9 w Warszawie.

Działalność Liceum, w tym przede wszystkim gromadzenie funduszy na naukę i pobyt uczniów ze Wschodu w Polsce, wspiera powołana przez nauczycieli i wychowawców Fundacja Dla Polonii.

Historia

Koło Szkolne im. św. Stanisława Kostki w Warszawie powstało z inicjatywy Związku Katolickiego w 1908 roku. Zalegalizowano je 28 lipca 1908 roku. Celem Koła było „utrzymywanie w Warszawie 8-klasowej szkoły filologicznej oraz opieka nad wychowańcami tej szkoły”.

Zygmunt hrabia Wielopolski (1863-1919)
Komitet organizacyjny zwrócił się do Zygmunta hrabiego Wielopolskiego (1863-1919) – wnuka Aleksandra margrabiego Wielopolskiego o uzyskanie prywatnej koncesji na prowadzenie polskiego gimnazjum od rosyjskich władz szkolnych. Wielopolski uzyskał tę koncesję 30 września 1908 roku.W pierwszych dwu latach szkoła mieściła się w kamienicy przy ulicy Zgoda 9. Od 1910 roku przy Brackiej 18, a następnie – od jesieni 1915 roku – przy ul. Traugutta (dawniej Berga) 1.Od roku 1910 prefektem, a w latach 1925-1940 dyrektorem tego gimnazjum, był bł. Roman Archutowski, jeden ze 108 męczenników drugiej Wojny Światowej.Elitarne Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki przyjmowało jednak uczniów ze wszystkich warstw społecznych. Wielu z nich brało udział w wojnie polsko-bolszewickiej, co odnotowywano na świadectwie maturalnym.

Znani absolwenci

Wśród absolwentów szkoły im. Św. Stanisława Kostki było wiele wybitnych osobistości polskiego życia politycznego, kulturalnego i gospodarczego, m.in.:

Aktualnie

W placówce uczy się głównie młodzież polskiego pochodzenia ze Wschodu, m.in. z takich krajów, jak: Ukraina, Białoruś, Kazachstan, Armenia, Gruzja, Rosja, Mołdawia, czy Uzbekistan.

Liceum funkcjonuje na prawach szkoły publicznej. Naukę uczniów polskiego pochodzenia ze Wschodu częściowo pokrywa Państwo Polskie. Według rankingu szkół warszawskich Perspektywy 2017 Liceum Polonijne Kolegium Św. Stanisława Kostki znalazło się na 36 miejscu spośród 100 najlepszych liceów warszawskich (rok temu było na 38, a dwa lata temu na 44 miejscu).