Młodzi Polacy ze Wschodu wracają do Ojczyzny swoich przodków.

Chcemy dać im szansę, której nie dostali ich dziadkowie.

Pilne!

“PROJEKT V PIĘTRO” – NOWA INWESTYCJA DLA INTERNATU

W związku z panująca w kraju i na świecie epidemią Covid-19 oraz stale rosnącą liczbą uczniów w szkole, przystosowujemy kolejne piętro do dyspozycji naszych podopiecznych. Do tej pory internat mieścił się na 3 i 4 piętrze (oddzielne piętro dla chłopców i oddzielne dla dziewcząt). Teraz, chcemy rozszerzyć naszą działalność również na kolejne, najwyższe, 5 piętro budynku.

Aby przystosować obiekt, potrzeba remontu: wykonania instalacji elektrycznej i wentylacyjnej, postawienia ścian, wydzielenia pomieszczeń, zrobienia łazienek. W końcowym efekcie, w tym miejscu znajdą się kolejne pokoje, pokoje izolacyjne, łazienki – co jest dostosowaniem do wymogów sanitarnych na wypadek choroby któregoś z uczniów, a także sala do nauki dla młodzieży szkolnej. Koszt wykonania podstawowych prac przedsięwzięcia szacujemy na 275 000 zł.

Nie dostaniemy na ten cel wsparcia ze środków samorządowych, ponieważ nie jesteśmy szkołą samorządową. Fundacja “Dla Polonii” jako organ prowadzący dla Liceum Polonijnego, jako szkoły niepublicznej, musi sam, z własnych środków przeprowadzić remont. 

Dlatego zwracamy się o pomoc w pozyskaniu kwoty potrzebnej na remont.

Konto do wpłat: PeKaO S.A.
86 1240 6175 1111 0010 4598 7860
tytułem: “projekt V piętro”

Razem możemy więcej!

TWÓJ 1% PODATKU - MÓJ
POWRÓT DO OJCZYZNY

Nasi Uczniowie
Nasi Uczniowie są potomkami tych, którzy wiele lat temu zostali zmuszeni do opuszczenia Polski. Ich historia miała potoczyć się inaczej. Mieli zapomnieć o swoim kraju. Jednak miłość i tęsknota za ukochaną Ojczyzną przekazywane z pokolenia na pokolenie były zdecydowanie silniejsze. Teraz Młodzi Polacy wracają do Polski, by spełnić marzenie swoich dziadków i by dokończyć ich historię. Uczą się w Liceum Polonijnym i chcą, by ich rodzina i ich Ojczyzna mogły być z nich dumne.
Zostań mecenasem

Mecenas wspiera finansowo konkretnego, wybranego przez siebie ucznia, przekazując regularnie, co miesiąc zdeklarowaną kwotę.

Może nim zostać jedna osoba, ale może to być również grupa osób, która wspólnie wspiera jednego z uczniów.

Jak jeszcze możesz pomóc?
Przekaż 1% podatku

Dzięki 1% Twojego podatku pomagamy kolejnym Młodym Polakom w ich powrocie do Ojczyzny, którą ich rodzina utraciła wiele lat temu.

Zorganizuj koncert
Nasi Uczniowie aktywnie biorą udział w akcji ,,Witajcie w domu” i koncertują w parafiach w całej Polsce, zachęcając do wsparcia szkoły.
Zostań wolontariuszem
Chcesz zaangażować się w inny sposób i pomóc Młodym Polakom ze Wschodu wrócić do Ojczyzny ich przodków? Dołącz do nas!

Ustaw stałe zlecenie darowizny z zagranicy:

Przekaż darowiznę z zagranicy:

Dla szybkich przelewów z Polski:

Dane do przelewów tradycyjnych:

Fundacja Dla Polonii
Ul. Bobrowiecka 9 
00-728 Warszawa

Nr konta dla wpłat z Polski:
86 1240 6175 1111 0010 4598 7860

Dla wpłat zagranicznych w dolarach:
IBAN PL 89 1240 6175 1787 0010 5894 0269

SWIFT (BIC) PKOPPLPW

Dla wpłat zagranicznych w euro:
IBAN PL 97 1240 6175 1978 0010 6849 1768

SWIFT (BIC) PKOPPLPW

Tytułem:
Darowizna dla młodzieży z Liceum Polonijnego

Nr KRS:
0000423252