Wspierają nas:

Składamy serdeczne podziękowania dla firm, instytucji, organizacji, a także osobom prywatnym, w tym wolontariuszom, za okazaną nam pomoc i wsparcie finansowe lub rzeczowe.

Fundacja „Dla Polonii” jest organizacją pożytku publicznego i swoją działalność na rzecz Polaków ze Wschodu finansuje z dotacji oraz wpłat od Darczyńców i Mecenasów. Brakujące fundusze – przede wszystkim na opłacenie pobytu uczniów w internacie oraz za ich wyżywienie – pozyskujemy od instytucji, firm i Ludzi Dobrej Woli.

Jesteśmy wdzięczni za każdy gest pomocy ofiarowanej dla uczniów Liceum Polonijnego Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie.

Partnerzy instytucjonalni:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Dzięki dofinansowaniu ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą  Fundacja “Dla Polonii” może w 2020 r. przeprowadzić nienastępujące projekty:

“Witamy w domu”- wieloletni program kształcenia językowego i kulturowego młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu;

“Kultura w praktyce”- organizacja zajęć kulturalno-edukacyjnych dla młodzieży polskiego pochodzenia ze wschodu.

“Stypendia na naukę w Liceum Ogólnokształcącym Niepublicznym Kolegium Św. Stanisława Kostki dla uczniów polskiego pochodzenia ze Wschodu”.

“Witamy w domu”- kwarantanna.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Fundacja „Dla Polonii” realizuje wieloletni program kształcenia językowego i kulturowego młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu, który w 2016 i 2017 roku jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

W latach 2013-2015 projekt był współfinansowany ze środków publicznych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”.

ERASMUS+

Od 2016 roku realizujemy projekty edukacyjne dla młodzieży ze wschodu współfinansowane przez Unię Europejską w ramach programu ERASMUS +.

Naszych uczniów opieką otaczają: