Polityka prywatności i cookies

Polityka Prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie www.witajciewdomu.pl (dalej jako “Serwis”)

Administratorem oraz właścicielem serwisu www.witajciewdomu.pl jest Fundacja „Dla Polonii” z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa. Fundacja „Dla Polonii” jest organizacją pożytku publicznego, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000423252, REGON: 14622541, NIP: 1132858022, adres elektroniczny: biuro@fundacjadlapolonii.pl (dalej jako: „Fundacja”).

W Serwisie możesz znaleźć informacje dotyczące aktualnych wydarzeń i projektów realizowanych przez Fundację, zapoznać się z treścią komunikatów prasowych, obejrzeć materiały zdjęciowe i video, przeczytać opis naszych produktów i usług, nasze sprawozdania, dowiedzieć się o możliwościach zatrudnienia lub też otrzymać najnowsze informacje oraz oferty.

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie możesz nam udostępnić podczas korzystania z serwisu oraz wykorzystywania plików cookies w naszym serwisie. Naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych w Internecie. Dokładamy wszelkich starań aby chronić Twoją prywatność w trakcie korzystania z Serwisu. Stosujemy się do uznanych międzynarodowych standardów w zakresie bezpieczeństwa, a nasz system zarządzania bezpieczeństwem informacji podlega niezależnej certyfikacji i jest zgodny z wymogami normy ISO/IEC 27001. Wdrożyliśmy ramowe polityki, procedury i szkolenia obejmujące ochronę danych, ich poufność i bezpieczeństwo i regularnie dokonujemy kontroli wprowadzonych środków pod kątem ich adekwatności dla zabezpieczenia posiadanych danych.

Pliki cookies

Pliki cookies wykorzystujemy wyłącznie na potrzeby danych statystycznych.

 1. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Jak przetwarzamy dane osobowe w ramach Serwisu?

Fundacja „Dla Polonii” z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 9 informuje, że jest administratorem danych osobowych użytkownika Serwisu. Kontaktowy numer telefonu do Fundacji „Dla Polonii” (22)559-21-11.

Inspektor ochrony danych

Fundacji „Dla Polonii”  wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Szczegółowe dane Inspektora ochrony danych w Fundacji „Dla Polonii” dostępne są na stronie www.fundacjadlapolonii.pl w zakładce „Kontakt”. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj proszę z następujących danych kontaktowych:

W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane do celu realizacji usług Fundacji „Dla Polonii” Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dostosowania Serwisu do sposobów korzystania, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Fundacji oraz w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie a także wykrywania nadużyć.

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

W odniesieniu do usług Fundacji „Dla Polonii” Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów lub do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług Serwisu.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

W odniesieniu do usług Fundacji w ramach Serwisu Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

Jeżeli chodzi o dopasowanie Serwisu do sposobów korzystania oraz prowadzenie marketingu produktów lub usług własnych Fundacji oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usług, udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Fundacji). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści Serwisu do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie.

W odniesieniu do wysyłania zamówionych informacji z Serwisu na podane w ramach Serwisu dane osobowe, to podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda).

Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług Fundacji jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści Serwisu do Twoich zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach Serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane nie są przez nas przekazywane zewnętrznym podmiotom przetwarzającym dane osobowe. Wyjątkiem są sytuacje wynikające z przepisów prawa.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

  • prawo dostępu do Twoich danych,
  • prawo żądania sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

  • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Usługi i funkcje w ramach Serwisu będą z czasem ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości Fundacji „Dla Polonii” może wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie. Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że informację o zmianach w Polityce Prywatności zostaną umieszczone w ramach Serwisu. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Wszelkie najistotniejsze zmiany będą odpowiednio wyróżnione. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.