Uczniowie

Uczniowie polskiego pochodzenia do Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego Kolegium św. Stanisława Kostki (Liceum Polonijne) w Warszawie przyjechali z różnych krajów na Wschodzie: z Białorusi, Ukrainy i Mołdawii, Kazachstanu, Uzbekistanu, Rosji, Gruzji, Armenii.

Ich bardzo dobre wyniki w nauce we własnym kraju, wzorowe zachowanie i zaangażowanie na rzecz polskiego środowiska potwierdzają dyrektorzy tamtejszych szkół, księża proboszczowie, prezesi polskich organizacji na Wschodzie. W Liceum w Warszawie zdobywają dobre fundamenty wiedzy, która ułatwi im studia na wymarzonych kierunkach w ojczyźnie ich przodków.

Polska matura w szkole ze 100-letnią tradycją i wysokim poziomem nauczania jest nie tylko gwarancją lepszego startu na studia. Staje się fundamentem pod całe przyszłe życie, które nasi absolwenci w przeważającej większości wiążą z Polską: zakładają tu rodziny i podejmują prace zawodową, aby pozostać w ojczyźnie przodków na stałe.

Zapraszamy na stronę Liceum: www.LiceumPolonijne.edu.pl