Liceum Polonijne 2Każdego roku wracają do Polski, aby uczyć się języka polskiego, historii i polskiej kultury. Pragną kontynuować tu studia i sprowadzać swoje rodziny. O kim mowa? O uczniach Liceum Polonijnego do Warszawy z Kresów i ze Wschodu. Mimo wakacyjnych problemów szkoła rozpoczyna nowy rok szkolny w jeszcze większym gronie!

 

Nowy rok szkolny

118 niezwykle zdolnych uczniów z takich państw jak Ukraina, Kazachstan, Mołdawia, czy Uzbekistan będzie zdobywać w Warszawie wykształcenie i uczyć się języka polskiego. Nowy rok szkolny to dla nich kolejne doświadczenia, nowe znajomości i wiedza. Do Liceum Polonijnego rekrutowani są na podstawie osiąganych wyników w tamtejszych szkołach, z rekomendacji lokalnych proboszczów i pracowników lokalnych polskich konsulatów. Kadra nauczycieli dąży do tego, aby wiedza była przekazywana uczniom na jak najwyższym poziomie. Licealiści wychowywani są w duchu patriotycznym. Szkoła niejako dąży do odbudowania więzi łączących ich rodziny z Polską. Często są to wnuki lub prawnuki Polaków mieszkających w granicach II Rzeczpospolitej lub zesłanych na te tereny.

Tak było na przykład w przypadku Elżbiety z Kazachstanu, której pradziadek został ewakuowany na tamtejszy obszar w wyniku działań wojennych prowadzonych na terenie ówczesnej Polski. Teraz Liceum Polonijne stwarza jej szansę powrotu, która jest swoistą spłatą zobowiązania jakie ma Polska względem zesłańców oraz rodaków pozostałych na wschodnich terenach II RP.

Młodzież Kresów pragnie wracać do ojczyzny swoich przodków. Czują się silnie związani z Polską, kultywują przez pokolenia polskie tradycje a nauka w Liceum Polonijnym sprawia im satysfakcję. Z radością patrzymy na ich rozwój, osiągane sukcesy których nie brakuje – mówi Sebastian Kęciek, koordynator akcji www.WitajcieWdomu.PL.

Liceum Polonijne

Liceum Polonijne plasuje się na 44. miejscu w Warszawie w rankingu „Perspektyw”. Uczniowie zdają maturę w języku polskim chociaż czasami przyjeżdżając nie potrafią dobrze rozmawiać po polsku. Szkoła nie pobiera czesnego za naukę i bursę, gdyż uczniowie pochodzą głównie z niezamożnych rodzin polonijnych na Wschodzie. Ich rodziców nie stać na ponoszenie takich opłat czesnego, szczególnie tych rodzin z terenów objętych wojną.

W wakacje prowadzona była akcja zbiórkowa #TakaSytuacja ratująca szkołę ze względu na kłopoty finansowe. Dzięki szlachetności Polaków udało się opłacić zaległe faktury ze wyżywienie uczniów, ale również zwiększyć liczbę uczniów. Problemy szkoły wynikają z niewystarczającego wsparcia Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaspokajającego jedynie 15% potrzeb na posiłki, oraz subwencji oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej  które nie wystarcza na pokrycie wszystkich kosztów kształcenia.  Szkołę można wesprzeć przez stronę internetową akcji www.WitajcieWdomu.PL bądź zostając Mecenasem jednego z uczniów na stronie www.MecenatSzkolny.PL