Jak spędzić piękny majowy dzień? Oczywiście, w ogrodach wilanowskich.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zarządza i eksponuje zbiory sztuki, głównie historyczną kolekcję wilanowską podarowaną społeczności polskiej przez Stanisława Kostkę Potockiego w 1805 roku. Muzeum zajmuje 89-hektarowy zabytkowy zespół pałacowo-parkowy w Wilanowie, którego centralnym elementem jest Pałac w Wilanowie.

Oprócz pałacu, muzeum jest właścicielem ponad 30 budynków o różnej wielkości (kuchnia, ogród, stajnie, oranżeria, dom ogrodnika, most rzymski, pompownia itp.) Muzeum zarządza również dwoma parkami, Parkiem Wilanowskim i Parkiem Marysin oraz łączącym je Jeziorem Wilanowskim.

Spędziliśmy tam niezapomniany dzień, pływając kajakami, jedząc pyszne lody, napawając się wnętrzami barokowymi i ciesząc się sobą.

Antonina Birjukova