Zamek Królewski to dawna siedziba władców Polski. Jego historia sięga XIV w. Był rezydencją królewską, miejscem obrad sejmu, centrum administracyjnym i kulturalnym kraju. Zniszczony został i rozkradziony w XVII w. podczas wojen ze Szwecją, we wrześniu 1939 r. zamek został zbombardowany, a w 1944 r. wysadzony przez wojska niemieckie.

Jego współczesna wersja została odbudowana dzięki obrazom mistrza Canaletta, którego weduty posłużyły za wzór dawnego wyglądu kompleksu zamkowego sprzed zniszczenia. Dziś zachwyca królewskimi apartamentami, kolekcją obrazów Rembrandta, Canaletta, Matejki itp. To właśnie na Zamku Królewskim w 1791 roku uchwalono Konstytucję 3 Maja – pierwszą w Europie i drugą na świecie.